Notícies

Final del confinament de l’aviram amb accés a l’aire lliure

Amb data de 20 d’abril s’ha donat per finalitzat el confinament de les aus de corral a tot Catalunya després d’un llarg període d’entre 4 i 5 mesos en que s’han aplicat mesures sanitàries excepcionals per a prevenir la influença aviària. Així ho ha determinat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) que, amb la finalització de la migració d’aus salvatges hivernants, considera que el risc de contagi actualment és molt baix i ha resolt aixecar el confinament que encara estava vigent a les zones de més risc (deltes i aiguamolls).

La passada tardor el virus de la influença aviària es va estendre pels països de la UE i va arribar al sud-oest de França, molt a la vora de la frontera amb Espanya. La probabilitat d’entrada a Catalunya d’aquest virus, que es propaga mitjançant les aus migratòries, suposava un risc important per a les explotacions avícoles. La Federació Avícola Catalana va demanar al DARP el confinament de totes les aus de corral a Catalunya com a mesura de prevenció, que es va decretar al desembre i es va prorrogar en diverses ocasions pel fet que el risc continuava sent alt.

Cal ser conscients de l’esforç que ha suposat aquesta mesura pels avicultors de granges que apliquen sistemes de cria on les aus tenen accés a l’exterior, ja que ha tingut repercussions econòmiques i en el benestar dels animals.  Recordem que a Catalunya hi ha aproximadament 4,2 milions de gallines ponedores, de les quals gairebé 360.000 estan en sistemes de cria amb accés a patis.  Tanmateix la meitat de les granges de ponedores s’han vist afectades per aquestes restriccions. A aquestes dades caldria afegir altres produccions, com pollastres, galls dindi, etc, que també han estat afectats.

El restabliment dels sistemes de cria habitual no ha de portar a una disminució de les mesures de bioseguretat, que les granges avícoles, ja siguin de cria a l’aire lliure o no, tenen sistematitzades, ja que independentment de l’amenaça de la influença aviària, la bioseguretat és un factor de producció essencial per la competitivitat i la sanitat de les explotacions.

Nota de premsa del Darp