Notícies

La FAC assisteix a la presentació del Observatori del sector agroalimentari

La FAC va assistir ahir, 28 de novembre, a la presentació de la segona edició del Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2018 de Cajamar al Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Aquest informe conté les dades que permeten analitzar el sector agroalimentari espanyol (sector primari i transformació o bé els dos anteriors més la distribució) pel que fa a la seva dimensió (valor afegit  i ocupació), productivitat, competitivitat, importància del comerç exterior i esforç en I+D.

Destaquem que el sector agroalimentari en la seva definició tradicional va contribuir al total de l’economia espanyola amb un 5,8% del valor afegit brut, mentre que si s’afegeix la contribució de la distribució aquesta dada puja fins el 9,2%.  El pes del sector agroalimentari no ampliat al VAB de la Unió Europea va ser del 11,9%.

També cal destacar que un 6.2% de l’ocupació a Espanya prové d’aquest sector i arriba fins el 12,3% si tenim en compte la distribució.

A Espanya el pes dels aliments i begudes a la cistella de la compra va ser del 19.1% en front del 17% de la mitjana de la UE. Els aliments són un 3.7% més barats a Espanya que a Europa.