Notícies

Aviram_FAC

Prevenció contra l’entrada de la influença aviària a Catalunya: continua el confinament

Davant la constatació de que encara hi ha un nivell de risc elevat d’introducció i difusió de la influença aviària a les granges avícoles de Catalunya, el DARP ha publicat el passat 1 de març la resolució en la qual es mantenen les mesures per a la seva prevenció fins el dia 9 d’abril de manera general i fins el 9 de maig en concret pels municipis de l’Annex II i III recollits a la Orden APA/2442/2006 del Ministerio de Agricultura.

Dins de les mesures contemplades hi ha la del confinament de totes les aus. Recordem que cal extremar totes les mesures de bioseguretat, revisar-les de forma continuada i millorar-les i també posar l’accent en la vigilància de les aus a fi de detectar possibles canvis indicadors de l’entrada de la influença.