Presentació de la FAC

La Federació Avícola Catalana (FAC) amb més de 40 anys de vida i més de 300 socis al llarg de tota la geografia catalana, representa al sector avícola davant l’Administració i davant la societat, promou i defensa la forma de producció segons els alts estàndards de qualitat de la Unió Europea.

Els socis de la FAC són empresaris, sigui quina sigui la seva personalitat jurídica, del sector avícola, el qual té una gran diversitat d’activitats i produccions que donen servei al que finalment serà l’obtenció dels aliments: ous i carn d’aviram. Parlem de:

  • Àvies
  • Reproductores
  • Cria i recria
  • Ponedores
  • Ous incubables

 

  • Pollets d’un dia
  • Ous de consum
  • Aviram per carn
  • Aviram cinegètic

 

Els objectius de la FAC són:

. Representació, gestió, defensa i foment dels interessos del sector avícola, tant davant organismes i entitats públiques com privades.

. Contribuir al reconeixement per part dels consumidors i de les administracions públiques de la necessitats i importància de l’avicultura, així com la defensa de la imatge pública de l’avicultor.

. Promoció dels productes avícoles.

.  Promoció de totes aquelles actuacions que suposin una millora de l’activitat que realitzen els socis.

Salutació del president

Salutació del president

La Federació Avícola Catalana és l’associació de productors d’aviram i d’ous; per  això aquesta web vol ser  un lloc de trobada i informació entre els avicultors i tota aquella gent aliena al sector que vulgui conèixer una mica més sobre els nostres productes, com treballem, com ens posicionem, quin pes tenim a l’economia del nostre país, etc.

Les empreses avícoles formen part d’aquest entramat que s’anomena agroindústria o indústria agroalimentària i que tant de pes té al nostre país i a la nostra economia.  També juga un paper important en el desenvolupament del territori ja que les granges, ja sigui de reproductores, de ponedores o pollastres, de guatlles o perdius,... estan per tot Catalunya, portades per avicultors amb el suport de veterinaris, nutròlegs, tècnics de qualitat, etc. tots ells compromesos en fer arribar als mercats la carn d’aviram i els ous en les condicions requerides tant per les normatives com pels mercats.

Fem ús d’aquesta eina per informar-nos, però també per preguntar, per fer propostes. Estem oberts a escoltar-vos.

Joan Anton Rafecas

President

Òrgans de Govern

Assemblea

l'Assemblea és l'òrgan sobirà de la FAC i està constituïda per tots els seus membres. Es reuneix 1 cop l'any en sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que un terç dels membres ho sol.licitin, la Junta Directiva o el President.
 
Junta Directiva

La Junta Directiva és l'òrgan permanent de govern i direcció de la Federació Avícola Catalana. Els seus membres són escollits per l'Assemblea per un mandat de 4 anys.

Joan A. Rafecas i Colomé
President
Miquel Callís i Prat
President d'Honor
Miquel Avícola, S.A.
José A. Lobo i Samper
Vicepresident
Pondex SAU
Agustí Roig i Viñas
Secretari
Agustí Roig S.A.
David Olivan
Vocal
Sada Catalunya S.A.
Pere Vilar
Vocal
Sanco S.A.
Lluís Gibert i Clavé
Vocal
Granja Gibert S.A.
Rosa Borras i Cots
Vocal
Avigan Terralta S.A.
Joaquim Llavoré i Desclós
Vocal
Agrupació de Productors d'Ous de Catalunya
Josep R. Centelles i Moreso
Vocal
Pavo y Derivados S.A.
Francesc Vinyoles
Vocal
General Pecuaria SAU
Josep Solé i Bertrán
Vocal
SAT 5749 Codornices Urgell S.A.
Nativitat Rovira
Vocal
Nutrex Pinsos S.L
David Ruano Arnavat
Vocal
José Ruano Juncosa, S.L.

Entitats

La Federació Avícola Catalana forma part, a diferents nivells, de les següents entitats o organismes de nivell català, estatal o comunitari.

CESAC
Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó Laboratori de referència que dóna servei a tot el sector català.
PROPOLLO
Organización Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España El seu àmbit d’actuació comprèn la producció de reproductores pesades, sales d’incubació, productors de polletes d’un dia, engreix de pollastres, sacrifici, elaboració i transformació de carn de pollastre
INPROVO
Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos Agrupa a associacions d’àmbit nacional representatives de les empreses del sector productiu, industrial i comercial de l’ou
ASEPRHU
Associació Espanyola de Productors d’Ous És l’associació empresarial representativa del sector productor d’ous integrant empreses i associacions d’empreses productores, classificadores i comercialitzadores d’ous.
Instituto de Estudios del Huevo
És una organització de caràcter científic amb la finalitat de fomentar l’estudi i la investigació sobre l’ou en el context de la nutrició i la salut.
Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona
La Comissió de preus del sector avícola determina els preus setmanals orientatius a distribució dels diferents tipus d’ous.
Els #FalsosMites sobre la carn d'aviram desmentits a Maldito Bulo

El mitjà d'informació Maldita.es ga analitzat diverses falses creences sobre la carn d'aviram i les rebat una per... Veure més +

L'ou no té data de caducitat!

Fruit d'un acord de la Federació Avícola Catalana amb Mercats de Barcelona, s'ha publicat al blog Veure més +

La FAC considera prioritari que productors i administració sumin forces davant els reptes del sector

Nota de premsa enviada als mitjans després de la celebració de l'Assemblea General Ordinària el passat 5 de juny.

Veure més +