FAQS

OUS

Per què hi ha ous de diferents mides?

Quan una gallina comença a posar ous (al voltant de les 18 setmanes de vida), aquests acostumen a ser petits i a mida que la gallina va sent més gran fa els ous de mida més gran.

Per què hi ha ous que tenen dos rovells?

Són ous de gallines joves que a l’inici del cicle de posta encara no tenen el sistema hormonal prou ajustat i posen dos òvuls a la mateix closca.

Cal posar els ous a la nevera a casa?

Sí, és la millor forma de conservar-los. Si us fixeu, a l’envàs hi ha sempre la recomanació de què cal conservar-los a la nevera, és una indicació que ha de figurar de forma obligatòria a l’etiqueta i ens vol indicar que per mantenir al màxim la qualitat dels ous cal que aquests estiguin a un lloc fresc, sec i sense canvis de temperatura.

Els canvis de temperatura que es produeixen a la llar podrien provocar condensacions d’humitat a la superfície de l’ou, el que facilitaria l’entrada de gèrmens a través de la closca, que és porosa.

També recomanem mantenir els ous dins el seu envàs original, així sempre podrem saber quina és la seva data de consum preferent i evitarem el contacte amb altres aliments o líquids que mantenim a la nevera.

Quina diferència hi ha entre ous blancs i ous rossos?

No hi ha diferències nutricionals entre els dos tipus d’ou. El color de la closca depèn de la raça de la gallina que pon els ous. Les gallines que ponen els ous rossos són estirps amb les plomes marrons. Els ous blancs venen d’estirps amb plomes blanques.

Per què no es troben ous blancs en el mercat?

Els comerciants d’ous ofereixen allò que el consumidor demanda i sembla que a Catalunya s’aprecia més l’ou ros que el blanc, així doncs el blanc es produeix i es ven en menor quantitat. Aquesta preferència pot ser deguda a una percepció errònia que molts consumidors tenen de l’ou ros com més “natural” que el blanc.

Tenen data de caducitat els ous?

No, els ous no tenen data de caducitat, sinó de consum preferent, que és de 28 dies a partir del dia de la posta. Aquesta data de posta ha d’anar marcada a l’envàs i sovint també és a la closca de l’ou.

És important saber la diferència entre data de caducitat i data de consum preferent. La data de caducitat indica que no s’ha de consumir un aliment després de la data indicada, perquè ja no és segur. En canvi, amb la data de consum preferent, un cop passada el producte es pot seguir consumint si s’ha conservat de forma adequada. En el cas dels ous, es poden consumir després de la data de consum preferent si tenen la closca sencera i si un cop oberts no presenten cap característica estranya.

https://ajuntament.barcelona.cat/somdemercat/ca/continguts/l%E2%80%99ou-no-t%C3%A9-data-de-caducitat

 

AVIRAM DE CARN

Quina diferència hi ha entre pollastre groc i pollastre blanc?

El pollastre groc i el pollastre blanc són el mateix tipus d’animal, de la mateixa estirp i amb el mateix mètode de cria. El color groguenc característic del greix i de la pell del que anomenem pollastre groc s’aconsegueix mitjançant l’alimentació que proporciona, de diverses maneres, pigments de la família dels carotenoids. Aquests pigments estan al blat de moro que és un component del pinso o poden ser pigments afegits per tenir el color desitjat. Aquests pigments, com tots els components del pinso, són avaluats de forma molt rigorosa per les autoritats pertinents de la Unió Europea pel que fa a la seva eficàcia i innocuïtat i són degudament autoritzats.

Hi ha zones on les preferències del consumidor es decanten per un tipus o altre de pollastre, si bé la seva qualitat i característiques nutritives són les mateixes sigui d’un o altre color.

MITES

Es donen hormones als pollastres per a fer-los engreixar més ràpidament?

Això és un fals mite. L’ús d’hormones per engreixar els pollastres està prohibit a tota la Unió Europea des de fa molts anys. El ràpid creixement dels pollastres s’aconsegueix criant estirps molt eficients, a un maneig dels animals molt curós que té molt en compte la salut dels pollastres i el seu benestar i també amb un pinso que busca cobrir totes les seves necessitats de la forma més eficient possible.

Als pollastres ni se’ls donen hormones ni la seva carn en té.

http://acsa.gencat.cat/ca/Publicacions/galeria_de_videos/falsos-mites/

I se’ls dona antibiòtics?

L’ús preventiu d’antibiòtics en l’engreix de pollastres està prohibit a la Unió Europea de fa anys. Quan els animals tenen una patologia que cal tractar, sota supervisió i prescripció veterinària se’ls pot administrar antibiòtics per guarir-los. Ara bé, en aquest cas cal respectar els períodes de retirada dels medicaments per assegurar que no quedin residus ni a la carn ni als ous. Hi ha un control periòdic de l’administració pública sobre els residus d’aliments d’origen animal i els resultats mostren que no n’hi ha ni a la carn d’aviram, ni als ous.

D’altra banda, el sector productor de pollastre ha signat de forma majoritària un acord voluntari per a reduir encara més l’ús d’antibiòtics, que és ja de per si molt baix. Els resultats assolits són també molt positius.

MANEIG

Què mengen els pollastres i les gallines?

L’aviram s’alimenta de pinso que està bàsicament compost per cereals (per exemple blat, ordi, blat de moro, sègol, civada), subproductes de molineria i destil·leria i fonts de proteïna, com el tortó de soja, el gira-sol i la colza, i d’altres lleguminoses com els pèsols o els tramussos. Aquests elements representen més del 80% de la composició total del pinso. A més, tots els pinsos porten greix (que aporta l’energia i és una font d’àcids grassos essencials), minerals com el fosfat càlcic i el carbonat càlcic, sal comuna, aminoàcids sintètics (que són els components de les proteïnes), així com complements de vitamines i oligominerals.

El pinso es produeix a fàbriques especialitzades, que són establiments que han d’estar autoritzats i són sotmesos a inspeccions periòdiques molt rigoroses. El fabricant de pinso ha de saber i documentar l’origen de cadascun dels elements que en formen part.

http://acsa.gencat.cat/ca/Publicacions/galeria_de_videos/falsos-mites/

Què és el Benestar Animal?

Sembla haver un consens sobre les condicions en que un animal s’ha de trobar per tenir benestar; són unes condicions definides ja fa anys per la Farm Animal Welfare Commitee (FAWC). Determina que l’animal ha de tenir les 5 llibertats:

  • Lliure de fam, set i desnutrició.
  • Lliure de por i angoixes.
  • Lliure per expressar pautes de comportament.
  • Lliure d’incomoditats físiques o tèrmiques.
  • Lliure de dolor, lesions o malalties.

En base a aquests 5 punts s’han elaborats diferents sistemes que fixen els indicadors, els criteris d’avaluació i la posterior certificació.

En resum, el benestar animal és un concepte global a contemplar al llarg de tota la vida de l’animal; ha de tenir en compte també el transport i el sacrifici. Té aspectes legislats com els referents a l’allotjament (superfície, densitats, llum, ventilació, temperatura, humitat,…). Altres elements són l’alimentació, la sanitat, el maneig, la socialització dels animals,… Tots aquests punts són supervisats i controlats per l’avicultor i els tècnics que l’assessoren.