Notícies

El pollastre segueix sent la carn fresca més consumida

Les dades de consum són sempre una bona base per a l’anàlisi de tendències, hàbits,… El Ministeri d’Agricultura va publicar la setmana passada el seu informe anual sobre l’alimentació a Espanya, aquest cop amb les dades del 2020. Bàsicament recull les dades de consum a les llars amb desglossament i evolució pels principals productes. També es troba una anàlisi dels punts de venda i el comportament per grups poblacionals i una breu anàlisi per comunitats autònomes. Així mateix hi ha les dades del consum extradomèstic. També s’han publicat les mateixes dades referents al consum alimentari a les llars de Catalunya.

L’any 2020 ha estat un mal any per moltes coses i, ara, l’anàlisi de les dades ha de tenir molt en compte l’anormalitat que suposa en l’evolució i tendència del consum a les llars i fora d’elles.

Malgrat això, fem ara una breu presentació d’alguns dels aspectes més destacables del consum a les llars de la carn de pollastre i dels ous.

En el conjunt de les carns, la fresca ha estat la més consumida ja que del total de més de 2.300 milions de kg de carn, gairebé tres quartes parts són de carn fresca. D’aquesta, la de pollastre segueix sent, de llarg, la més consumida. De 36,20 kg de carn fresca consumida per persona al 2020, 13.65 kg van ser de pollastre.

Pel que fa al lloc de compra, més de la meitat va ser adquirit a supermercats i autoserveis. La botiga tradicional representa el 22.2%. Les compres per internet segueixen sent molt baixes, un 1,4%.

Aragó, les Illes Balears i la Comunitat Valenciana és on més es consumeix aquesta carn; mentre que les Canàries continua sent on menys se’n menja.

A casa nostra, el consum de pollastre va pujar al 2020 situant-se en 13.8 kg/càpita, 1,32 kg més que l’any passat. Les carns fresques d’altres aus com la de gall dindi o guatlla va tenir un increment en el consum, però més lleuger.

Ara dues dades sobre el consum d’ous. Se’n van consumir més de 6.130 milions, un 17% més que l’any anterior. Cada persona va consumir (a les llars) més de 151 ous de gallina (155 si comptem la resta de tipus d’ous).

A Catalunya, el consum d’ous de gallina per càpita amb els codis 2 i 3 va pujar fins el 152,03 ous (al 2019 van ser 125.65), mentre que els de codi 0 i 1 van arribar al 10.52 (8.36 al 2019). En total, a Catalunya es van consumir més de 96 milions de dotzenes d’ous de gallina, 16 milions més que al 2019.

Finalment, una curiositat que ens agrada molt compartir: Dels 15 plats més cuinats, els productes avícoles ocupen 4 llocs. En el quart lloc tenim el pit de pollastre, el setè per la truita de patates i el dècim i l’onzè pels ous ferrats i estrellats i per la truita de patates respectivament.

 

Tags:
, ,