Notícies

Sector carni avícola

El sector carni-ramader reitera la demanda de compromisos ferms amb el sector per part del nou Govern

Les principals organitzacions dels sectors de l’alimentació animal, porcí, avícola, dels escorxadors i de la transformació de la carn volen expressar la seva preocupació per la pèrdua progressiva de pes del sector primari i de la indústria agroalimentària en les polítiques de l’Administració Catalana.

Un primer senyal el tenim en el canvi de nom (i de contingut) de la conselleria competent que a partir d’ara serà d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Esperem i reclamem que més enllà d’això, hi hagi una voluntat real de canvi en el funcionament que agilitzi procediments i fomenti l’activitat empresarial.

És prioritari facilitar la modernització de les explotacions i indústries del sector, per tal de promoure la seva adequació als nous requeriments europeus, amb el màxim  aprofitament del fons europeus del Next Generation.

A Catalunya el sector carni-ramader és estratègic, molt particularment els sectors porcí i avícola, que concentren el 93% de la producció i són sectors no subvencionats. El sector carni-ramader dóna ocupació a 34.000 persones i produeix més de 2 milions de tones de carn a l’any.

És un sector estratègic de l’economia catalana que necessita el recolzament actiu de les administracions per afrontar el futur amb garanties d’èxit. En aquest sentit, cal consolidar els mercats actuals i potenciar la producció de qualitat, promoure la recerca de noves destinacions, fomentar la recerca i la innovació, així com ampliar l´actual certificació de proximitat als productes produïts en els escorxadors i en l´indústria càrnia de Catalunya.

La Unió Europea va presentar l’estratègia “De la granja a la taula”, emmarcada en el projecte europeu “Green Deal”. Aquesta estratègia estableix, entre altres, diferents propostes per la cadena alimentària i per una producció sostenible. A fi d’encarar amb èxit els reptes que comporta aquesta estratègia, és indispensable ser proactius a les institucions europees, impulsar entre d’altres l’adaptació de les explotacions ramaderes i de la indústria transformadora relacionada.

La qualitat sanitària ha esdevingut un aspecte estratègic per mantenir la fortalesa d’aquests sectors, i més encara en un món globalitzat on la dispersió de malalties és a escala mundial. Aquesta qualitat és especialment important per les exportacions, ja que poden esdevenir una barrera sanitària. Per això, és indispensable que la nova administració catalana recolzi la implementació i millora de les mesures de bioseguretat a les explotacions ramaderes i que estableixi un pla de seguiment i control de la fauna salvatge.

Tots els partits polítics coincideixen en què el sector carni-ramader és estratègic per Catalunya. Ara és el moment de demostrar-ho amb fets. Cal un suport clar i explícit davant les campanyes de desprestigi contra la ramaderia, els ramaders  i la producció de carn. Tampoc es pot donar cap tipus de suport a les campanyes que promouen una imatge negativa del consum de carn, especialment a les escoles.

També calen canals d’interlocució complementaris als actuals, i que no depenguin dels resultats a les eleccions de Cambres Agràries. Cal abandonar la política d’obstrucció contra les explotacions ramaderes i indústries càrnies; s’han de penalitzar aquelles explotacions i indústries que no siguin sostenibles i recolzar les que siguin viables i modernes. No es pot defensar de veu un recolzament al sector carni-ramader i aplicar per la via dels fets una política contrària d’obstrucció i fre.

Les entitats sotasignants esperem que totes les nostres propostes siguin tingudes en compte amb l’aplicació de polítiques actives per part del nou Govern de la Generalitat, que donin visibilitat al reconeixement de que el sector carni-ramader és estratègic per Catalunya.

 

ASFAC – Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos

ASSOCAT – Associació d’Empresaris d’Escorxadors i Comerç d’Aviram, Conills, Ous i Caça de Catalunya

FAC – Federació Avícola Catalana

FECIC – Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies

PORCAT – Associació Catalana de Productors de Porcí

Nota de premsa