Notícies

Mesures de prevenció a l’anar a fer la compra

El fer la compra d’articles de primera necessitat és un dels motius pels quals el confinament al qual estem sotmesos pot trencar-se. L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha elaborat unes recomanacions per ajudar-nos a reduir el risc de contagi derivat d’aquesta compra.

Salut!!