Notícies

Reivindicació en l’educació del paper de la ramaderia i del consum de carn a la nutrició

 

El sector carni-ramader, mitjançant les sis organitzacions interprofessionals que el vertebra, demana a les Comunitats Autònomes que posin en valor en l’àmbit educatiu la ramaderia i el paper de la carn dins la nutrició.

S’insta a promoure a les escoles la informació i coneixement sobre la importància del món rural i el valor que la ramaderia hi té, així com el paper dels nutrients de la carn i altres aliments d’origen animal en la correcta alimentació de la població infantil i adolescent i la seva contribució a un adequat creixement físic i desenvolupament cognitiu i intel·lectual.

Així mateix, cal vigilar que el contingut en llibres de text  i altres materials escolars sigui correcte respecte la producció i consum d’aliments.

Nota de premsa