Notícies

La producció avícola, un procés complex que depèn d’un gran nombre de professionals

La situació d’excepcionalitat en què es troba la nostra societat ha posat en relleu alguns sectors d’activitat que ens cal mantenir en funcionament per a continuar cobrint les necessitats bàsiques, entre els quals es troba el sector agroalimentari.

Els professionals vinculats al sector avícola català, igual que a altres subsectors de l’alimentació, continuen treballant durament per a continuar posant els seus productes a disposició de la població. Tot i això, cal tenir en compte que fer arribar els productes d’origen animal als taulells de les botigues és la culminació d’uns processos llargs i complicats.

Pel que fa als aliments d’origen avícola (carn d’aviram i ous) el procés que ho fa possible és molt llarg, amb gran quantitat d’actors que intervenen en un moment o un altre d’aquest procés.

Per una banda, la producció d’ous i d’aviram depèn de cicles de reproducció llargs, que s’estenen durant mesos. En ambdós subsectors els nivells de producció es planifiquen i regulen fins a dues generacions abans (el que s’anomena “mares” i “àvies”) i per tant la disponibilitat actual d’ous i de carn d’aviram depèn dels resultats que s’obtinguin en les fases anteriors dels cicles reproductius.

Aquests processos necessiten matèries primeres, subministraments, serveis i del treball de moltes persones. Té la mateixa importància mantenir les granges i escorxadors en funcionament com preservar l’activitat d’un gran nombre de sectors auxiliars. En el llarg procés de la producció d’aliments d’origen avícola, tots són imprescindibles:

  • Les empreses que produeixen el pinso de les aus i els seus components.
  • Els avicultors i altres treballadors que tenen cura de les aus a les granges.
  • Els proveïdors de jaç per al terra que necessiten les granges. Les empreses de gestió de la gallinassa.
  • Els veterinaris de granja i d’escorxador.
  • Els treballadors dels centres d’embalatge dels ous, dels escorxadors i de les sales de desfer.
  • Els transportistes que fan els trasllats d’uns centres de treball a uns altres.
  • Els laboratoris que realitzen les analítiques de control sanitari dels animals.
  • Els serveis de neteja i desinfecció de granges, camions, sales…
  • Els serveis de manteniment i reparació de la maquinària que s’utilitza durant tot el procés de producció.
  • I molts d’altres que intervenen de la mateixa manera en el procés.

Aquests són només alguns dels agents que intervenen a la cadena de producció del sector avícola. N’existeixen molts més i si algun falla o no va a l’hora, tota la cadena se’n ressent. Per aquest motiu cal que des de les administracions es faci tot el possible per a facilitar el funcionament de totes les activitats implicades en la cadena de producció alimentària.

Els professionals de tota la cadena alimentària s’esforcen avui i cada dia perquè la seva feina doni com a resultat uns aliments nutritius, sans i segurs a l’abast dels consumidors.

Els professionals de tota la cadena alimentària no són herois, són professionals que avui i cada dia fan molt bé la seva feina.

Cal valorar la importància de la feina de tot el sector ramader, avui i cada dia.