Notícies

FAC_carne de ave

Carn d’aviram europea: Sostenible i bona per a tu, i per al planeta

Ha començat una nova campanya de comunicació per a la promoció de la carn d’aviram europea en la qual els consumidors i professionals del sector podran tenir informació sobre la sosteniblitat del sector avícola de la Unió Europea.

Aquesta campanya està promoguda per les associacions estatals de l’avicultura de carn de tres països europeus: Avianza (Espanya), CIPC (França) i BVG (Alemanya), conjuntament amb l’associació europea AVEC i té una durada de dos anys.

Dins la sostenibilitat econòmica es contempla el paper del sector dins l’economia de milers de famílies de la UE, especialment a les zones rurals. La sostenibilitat social inclou els esforços del sector per a la reducció del malbaratament alimentari i el compliment de l’objectiu universal de la seguretat alimentària. Pel que fa a la sostenibilitat ambiental, el sector, mitjançant un ús eficient dels recursos i la inversió en tecnologia, contribueix a la producció de carn de forma climàticament intel·ligent.

 

Podeu seguir la campanya mitjançant el seu web específic, així com a les xarxes socials Facebook, Instagram i Pinterest.