Notícies

Sector carni avícola

El sector carni-ramader demana compromisos ferms al nou Govern de la Generalitat de Catalunya

Davant el repte polític actual de configurar majories estables pel nou Govern de la Generalitat de Catalunya, les principals organitzacions del sector volem exposar les prioritats que s’haurien de tenir en compte en relació als sectors de l’alimentació animal, porcí, avícola, i dels escorxadors, i de la transformació de la carn. Les organitzacions sotasignants vam mantenir reunions amb partits polítics prèviament a les eleccions per fer-los arribar les nostres inquietuds i les nostres propostes.  Creiem que ara és el moment de fer realitat aquestes propostes.

A Catalunya el sector carni-ramader és estratègic, i particularment els sectors porcí i avícola, que apart de concentrar la major part de la producció són sectors no subvencionats. El sector carni-ramader dóna ocupació a 34.000 persones i produeix més de 2 milions de tones de carn a l’any, de les quals el 93% corresponen a porcí i avicultura. És un sector estratègic i per tant cal establir estratègies de futur. En aquest sentit, cal consolidar els mercats actuals i potenciar la producció de qualitat, promoure la recerca de noves destinacions, fomentar la recerca i la innovació, i potenciar la certificació de proximitat pels productes procedents d’escorxadors de Catalunya.

La Unió Europea va presentar l’estratègia “De la granja a la taula”, emmarcada en el projecte europeu “Green Deal”. Aquesta estratègia estableix, entre altres, diferents propostes per la cadena alimentària i per una producció sostenible. A fi d’encarar amb èxit els reptes d’aquesta estratègia, es indispensable ser proactius a les institucions europees, impulsar entre d’altres l’adaptació de les explotacions ramaderes i de la industria relacionada.

La qualitat sanitària ha esdevingut un aspecte estratègic per mantenir la fortalesa d’aquests sector, i més encara en un món globalitzat on la dispersió de malalties és a escala mundial. Aquesta qualitat és especialment important per les exportacions, ja que poden esdevenir una barrera sanitària. Per això és indispensable que la nova administració catalana recolzi la implementació i millora de les mesures de bioseguretat a les explotacions ramaderes i que estableixi un pla de seguiment i control de la fauna salvatge.

Tots els partits polítics coincideixen en què el sector carni-ramader és estratègic per Catalunya. Ara és el moment de demostrar-ho amb fets. Cal un suport clar i explícit davant les campanyes de desprestigi contra la ramaderia, els ramaders  i la producció de carn. Tampoc es pot donar cap tipus de suport a les campanyes que promouen una imatge negativa del consum de carn, especialment a les escoles.

Finalment, i en l’aspecte més directament polític, cal revisar a fons l’estructura de l’administració a Catalunya. Els sectors no subvencionats, com els nostres, necessiten estructures que agilitzin el funcionament i evitin l’excés de burocràcia. És necessària una revisió de l’estructura actual tant del Departament d’Agricultura com del Departament de Territori. Per part d’Agricultura, és necessària una direcció general de ramaderia amb una subdirecció específica pels sectors intensius i no subvencionats.

També calen canals d’interlocució complementaris als actuals, i que no depenguin dels resultats a les eleccions de Cambres Agràries. Per part del Departament de Territori, cal abandonar la política d’obstrucció contra les explotacions ramaderes i indústries càrnies; s’han de penalitzar  aquelles explotacions i indústries que no siguin sostenibles i recolzar les que siguin viables i modernes. No es pot defensar de veu un recolzament al sector carni-ramader i aplicar per la via dels fets una política d’obstrucció i fre.

Les entitats sotasignants esperem que totes les nostres propostes siguin tingudes en compte si realment es considera que el nostre sector és estratègic per Catalunya.

Nota de premsa conjunta de:

ASFAC – Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos

Assocat – Associació d’Empresaris d’Escorxadors i Comerç d’Aviram, Conills i Caça

FAC – Federació Avícola Catalana

FECIC – Federació Empresarial de Carn i Indústries Càrniques

PORCAT – Assocació Catalana de Productors de Porcí