Notícies

La reunió del Codi de Bones Pràctiques Comercials acorda noves adhesions

Ahir, 13 de novembre, va tenir lloc reunió de la Comissió Paritària del Codi de Bones Pràctiques Comercials, al qual la FAC  pertany així com altres entitats representatives de totes les baules de la cadena agroalimentària. En aquesta reunió es va aprovar l’adhesió de 86 empreses.