Notícies

Fac a Llotja de Bellpuig

La FAC present a la celebració dels 50 anys de la Llotja de Bellpuig

L’actual Llotja Avícola-Ramadera de Bellpuig va començar a caminar l’any 1969 quan, promoguda per l’Ajuntament de Bellpuig, es crea la Junta de Foment de Mercats. Inicialment les sessions es feien dimarts a un espai dins un hotel-restaurant del municipi. Més endavant van ser els divendres tal i com es fan a l’actualitat. L’any 2000 les activitats de la Llotja van començar a desenvolupar-se a les actuals instal.lacions.

Les celebracions per commemorar els 50 anys de funcionament ininterromput s’han fet divendres 21 de febrer en els quals es va fer una sessió pública de la taula de cotització del pollastre que va estar presidida per la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Sra. Teresa Jordà.

Com a representant de la Federació Avícola Catalana va assistir el president Sr. Joan Anton Rafecas, que havia participat com a president dels grup de productors a les sessions setmanals durant més de 10 anys.