Notícies

Les empreses avícoles superen un 2022 especialment difícil per la conjuntura adversa

Balanç del 2022 i perspectives pel 2023 del sector avícola català

El 2022 ha estat marcat per la necessitat de controlar costos i els ajustaments de l’oferta en el sector avícola de carn

La producció d’ous s’ha vist afectada per un increment exorbitat dels costos i pel desequilibri entre demanda i oferta als mercats globals, que es preveu que es mantindrà en el temps

El 2022 ha estat un exercici marcat per la incertesa i les dificultats per al sector avícola de Catalunya. Les empreses catalanes productores d’aviram i ous han hagut d’enfrontar-se a un gran nombre d’externalitats com la volatilitat dels preus de l’energia i l’increment generalitzat dels costos de producció, que ha estat molt acusat en els preus de l’alimentació animal a causa de l’escassedat de cereal i altres matèries primeres per a l’elaboració de pinsos, derivada de la guerra d’Ucraïna. A aquesta situació s’ha afegit la dificultat de traslladar els increments en els costos a les següents baules de la cadena de subministrament, sobre la que també ha influït la pressió social sobre la pujada de preus a causa de la inflació generalitzada.

L’encariment dels preus dels pinsos és especialment rellevant per a les empreses avícoles, ja que l’alimentació de les aus representa aproximadament el 70% dels costos de la producció. Concretament, els preus dels pinsos per a l’engreix de pollastre van augmentar una mitjana del 31,2% el 2022 respecte del 2021 i acumulen una pujada mitja del 61,5% en dos anys. Els pinsos per a ponedores es van encarir un 27,3% respecte del 2021 i un 60,6% també de mitjana en relació amb el 2020.

En aquest context els esforços de les empreses del sector durant l’últim any s’han centrat en el control de costos, el reajustament de la producció per adequar-la a la demanda i la negociació dels preus de venda, per tal de mantenir l’activitat.

En el sector avícola de carn, les empreses que mantenen contractes amb la distribució en virtut dels quals subministren el producte a preus tancats, han patit moltes dificultats a l’hora de traslladar el fort increment en els costos de producció als preus de venda. La revisió de les condicions d’aquests contractes ha requerit negociacions molt llargues i els nous acords han trigat a assolir-se, motiu pel qual les empreses han pogut salvar l’any principalment gràcies al control intern de costos i també dels volums de producció.

Per al sector de l’ou també ha estat un any difícil, ja que tot i l’increment dels preus de venda no ha cobert suficientment el dels costos dels pinsos, l’energia i els preus dels envasos, entre altres. D’altra banda, aquesta activitat s’ha vist afectada mundialment per factors com l’elevada incidència de la influença aviària altament patògena, que ha comportat una davallada en l’oferta mundial; pel tancament de granges que no han pogut fer front a l’increment de costos i per la migració progressiva que estan fent els productors d’ous a escala global cap a sistemes de producció alternatius a la cria en gàbies, que comporten necessàriament una disminució en el cens de ponedores. Conjuntament, aquests factors han generat al mercat mundial de l’ou una descompensació entre la demanda i l’oferta, que també s’ha deixat notar al mercat català.

Les temperatures anormalment elevades de l’estiu passat, que es van mantenir durant moltes setmanes, van influir en els nivells de creixement i producció a les granges, que disminueixen en els períodes d’altes temperatures. En el cas de l’engreix d’aviram aquest factor va contribuir en part a regular la producció, mentre que al sector de l’ou va ser un dels causants de la reducció de l’oferta i de la descompensació respecte de la demanda.

La previsió per al 2023 és que es mantindrà la incertesa derivada de la situació geopolítica, que fa molt difícil preveure l’evolució en els costos de producció, així com l’elevada incidència de la influença aviària tant a Europa com a escala internacional, que manté el nivell de risc alt i podria suposar una dificultat afegida per a les granges catalanes, en cas de produir-se algun focus al territori. A aquests elements externs s’afegeixen les negociacions dels contractes de les integracions, que és un model d’organització majoritari en el sector avícola de carn, i que fan preveure un increment afegit en els costos de producció.

Pel que fa a les previsions en el consum, les diferències respecte dels exercicis prepandèmia estaran determinades per la recuperació del turisme, tant de vacances com de congressos.

En conjunt, per al present exercici serà clau la capacitat de les empreses per a ajustar els costos de producció i gestionar amb eficiència la incertesa per a mantenir una resposta adequada a la demanda.

A la nota de premsa adjunta hi ha dades sectorials de producció i consum.

Nota de premsa català

Nota de prensa castellano